Marc van Eck

Zuyd Hogeschool: ‘kernwaarden hebben een trots gecreëerd die ook buiten voelbaar is’

Karel van Rosmalen, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool:
‘We werden onvoldoende herkend en erkend in de buitenwereld, door de versnippering in onze organisatie. Men wist eenvoudigweg niet dat in het Zuid-Limburgse zo’n goede hogeschool aanwezig is. Ja, de onderdelen werden wel herkend, maar niet als onderdeel van Zuyd. Bovendien werkten opleidingen vaak langs elkaar heen. Het is moeilijk om trots te zijn op het totaal als er geen totaal is. We hebben er goed aan gedaan de kernwaarden niet van bovenaf op te leggen, maar met medewerkers te zoeken naar de waarden die ons verbinden en hier de tijd voor te nemen. Een aantal waarden lag voor de hand, zoals ‘ambitieus’ en ‘ondernemend’. We behoren immers niet voor niets al jaren bij de beste hogescholen. Andere waarden liggen minder voor de hand, zoals ‘vakkundig’ en ‘open’. In het begin heb ik onderschat hoe belangrijk vakkundigheid voor medewerkers was en is. Alles begint hier met de drive om het vak heel goed uit te voeren en studenten daardoor het beste uit zich zelf te laten halen. Het is de kern van de trots die mensen voelen. Ook openheid bleek belangrijk. In de fusieperiode hadden medewerkers minder openheid ervaren en dit had argwaan opgeroepen. Met die argwaan moesten wij omgaan en daarom is openheid in het proces om de waarden vast te stellen cruciaal geweest. Nog steeds staat open dialoog centraal in onze aanpak, in alles. Ook tijdens een organisatieverandering die voor heel veel mensen ook persoonlijke consequenties heeft.

Het mooie is dat de kernwaarden nu niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks doen en laten. Het is een automatisme geworden, bij elk onderwerp pakken we ze erbij. Als wij als bestuurders er niet aan denken is er wel iemand die ons erop attendeert. Dit maakt dat we steeds consistenter worden in het waarmaken van onze kernwaarden. We vinden het ook steeds logischer om elkaar te bevragen op de kernwaarden. De kernwaarden hebben een trots gecreëerd die ook buiten voelbaar is. Die trots wordt zichtbaar als blijkt dat er iets niet in orde is. Op de een of andere manier zetten we dan onze schouders eronder en lossen het op.

In het onderwijs is het cruciaal dat je de ruimte geeft aan de professional, maar ook richting aangeeft. Dat hebben we met de kernwaarden gedaan. Ze zijn vastgesteld en vervolgens hebben we iedereen de ruimte gegeven om ze zelf eigen te maken. Maar aan de waarden zelf hebben we altijd vastgehouden en dit zullen we blijven doen. Het zijn ónze waarden, hier staan we voor. Dit is ook het advies dat ik aan anderen geef die aan de slag gaan met kernwaarden. Maak er een waardig proces van en geen papieren schijnvertoning.’ Hogeschool Zuyd is zoals zo veel hogescholen een product van meerdere fusies.